bg|en
Форуми Приложение OFRM Karta BG Обща информация
Характеристики на приложението OFRM
1
Характеристики на приложението OFRM Karta BG:


• изобразяване на картови данни в 2D или 3D изглед:

...

.
1